Serveis

Per què jo?

Com a expert en l’adaptació a la legislación en Protecció de Dades, cobreixo totes les necessitats que qualsevol empresa, professional o particular, pugui tenir en relació amb els requeriments i obligacions derivats de la legislació vigent

Entre els serveis que ofereixo com a consultor LOPDGDD s’inclouen:

 

Compliment i implementació de les exigències del RGPD

1.- Mesures de Protecció de dades des del disseny.

2.- Mesures de Protecció de dades per defecte.

3.- Existència i manteniment d’un registre de les activitats de tractament de dades.

4.- Existència d’un delegat de protecció de dades.

5.- Autorització prèvia o consultes prèvies amb l’Autoritat de control.

6.- Avaluacions d’impacte.

7.- Adopció de mesures de seguretat adequades.

8.- Notificació de «fallides de seguretat», tant a l’autoritat de control com als interessats.

9.- Adhesió a codis de conducta o mecanismes de certificació.

 

Anàlisi i diagnòstic de les característiques de l’empresa pel RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018

a) Recollida de dades.

· Identificació de processos.

· Determinació deles tractament amb dades personals (automatitzats i no automatitzats).

· Determinació de les persones que tenen accés a les dades personals.

· Inventari de Recursos Informàtics.

· Inventari de tercers que tenen accés a dades personals.

 

b) Anàlisi i determinació dels processos

· Definició del nivell de seguretat a aplicar

· Establir els procediments adequats pels tractaments (tant els automatitzats com els no automatitzats).

 

c) Auditoria inicial dels equips informàtics i de les instal·lacions de l’empresa.

· Revisar el procediment de còpies de seguretat

· Control d’inventari de suports de còpia de seguretat.

· Control del accés a les dades personals.

· Control del accés als equips informàtics.

· Revisió dels sistemes de seguretat física i lògica.

 

d) Control d’accessos, inventari per usuaris.

· Determinar el control d’accés dels usuaris, i les mesures implementades.

· Origen i posterior tractament de les dades.

· Comunicació entre departaments.

 

Revisió i redacció de la documentació de seguretat interna i de les mesures correctores.

· Revisió i redacció de la documentació de seguretat interna. Redactar el document amb les mesures actualitzades.

· Revisió i redacció dels contractes de prestació de serveis en protecció de dades amb els encarregats de tractament.

· Mesures correctores a aplicar. Mesures de Protecció de dades des del disseny. Mesures de Protecció de dades per defecte.

· Anàlisis de riscos.

 

Revisió i redacció de tots els textos legals web

· Redacció del text informatiu en doble capa informativa, llei de cookies, LSSICE, text banners informatius, etc.